Privacyverklaring

Leyla Polat h.o.d.n. Create Your World (hierna: CYW) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59591463, Contact opnemen kan via info@leylapolat.nl.

Voor een goede dienstverlening, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Uiteraard houdt CYW zich daarbij aan de toepasselijke wetgeving.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

CYW registreert persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening die wordt aangevraagd via het contactformulier op de website, rechtstreeks via e-mail of via social media. De persoonsgegevens die worden verzameld, betreffen enkel de gegevens welke aan CYW zijn verstrekt en indien ze nodig zijn voor het uitvoeren van de door gevraagde dienstverlening.

Het betreffen de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam
  • Eventuele extra gegevens die je aan mij verstrekt.

Als er een opdracht tot stand komt, worden ook de volgende gegevens verwerkt:

  • KvK-nummer
  • Bankgegevens
  • Eventuele extra gegevens die je aan mij verstrekt.

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst te kunnen sluiten. Als je geen gegevens verstrekt, kan ik je geen diensten aanbieden.

Voor het ontvangen van gratis downloads vraag ik je om jouw e-mailadres achter te laten. Op die manier kan ik de download naar je toesturen. Uiteraard wordt jouw e-mailadres niet voor andere doeleinden gebruikt en kun je je in elke mail weer afmelden voor toekomstige mails.

Doel van de gegevensverwerking

De verstrekte gegevens worden slechts gebruikt om te reageren op het ingediende contactverzoek. Indien uit het contactverzoek een opdracht ontstaat, worden de gegevens tevens gebruikt om een dossier aan te leggen. Het gaat in het eerste geval om een verwerking die is gebaseerd op toestemming (om contact op te nemen) en in het tweede geval om de uitvoering van de overeenkomst. Soms vind ik het ook leuk om mijn klanten te bedanken voor het werk dat ze door mij hebben laten doen en dan stuur ik ze een relatiegeschenk op. Die verwerking gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang.     

Bewaartermijn

CYW de gegevens zo lang als nodig is voor de hiervoor genoemde doelen. Er zijn twee bewaartermijnen te onderscheiden:

Indien er een opdracht ontstaat: na afronding van de werkzaamheden worden de gegevens zeven jaar bewaard. Dit heeft te maken met de wettelijke bewaarplicht. Indien er geen opdracht ontstaat: de gegevens worden uiterlijk na drie maanden verwijderd.

Delen met anderen

Als er een opdracht is ontstaan, worden er gegevens verwerkt in mijn administratiesysteem. Betalingen worden verwerkt in de bank. Daarnaast gebruik ik software om automatisch mails te versturen, om bestellingen en betalingen via mijn webshop uit te kunnen voeren en de hosting van mijn website. Met de partijen waarbij dit noodzakelijk is, heb ik verwerkersovereenkomsten gesloten. CYW deelt gegevens verder niet met derden, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van CYW wordt enkel gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze zijn op de privacy vriendelijke manier ingesteld, daarom hoeft er geen toestemming voor gevraagd te worden.

Beveiligen

CYW neemt de bescherming van gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Op de website wordt gebruik gemaakt van een betrouwbaar SSL-certificaat. Mocht je van mening zijn dat de beveiliging niet in orde is of als je vragen heeft, dan kun je contact opnemen via info@leylapolat.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is bij CYW geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.   

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om te verzoeken om een beperking van de verwerking, mag je bezwaar maken tegen de verwerking en kun je een beroep doen op gegevensoverdraagbaarheid. In het geval dat de verwerking is gebaseerd op toestemming, mag je deze toestemming altijd intrekken. Dit doet niets af aan de rechtmatigheid van de eerdere verwerking toen de toestemming nog wel geldig was.

Als je een beroep wil doen op deze rechten, kun je een e-mail sturen naar CYW waarna zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen, op het  verzoek gereageerd zal worden.

Klachten

Heb jij een klacht over de wijze waarop ik met jouw persoonsgegevens om ga? Dat mag je uiteraard bij mij melden, maar je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen en versie privacyverklaring

Ik mag de privacyverklaring altijd aanpassen. Je kunt op deze pagina altijd de meest recente versie vinden.

Vragen

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring? Neem contact op via info@leylapolat.nl